In english På svenska
Välkommen till Sveriges och Norges Kanaler

Sveriges största sjöar

Vänern

Vänern är Sveriges största och Europas tredje största insjö med en yta på 5 648 km2 och volymen 153 km3. Vänern ligger 44 meter över havet. Sjöns medeldjup är 27 meter och största djupet ligger på 106 meter. Vänern delas av ett sund mellan Kållandsö i söder och Värmlandsnäs i norr i en västlig och en östlig del. Den västra delen av sjön kallas Dalbosjön, och den östra delen kallas Värmlandssjön.

Vänern ligger mellan landskapen: Dalsland, Värmland och Västergötland. Städer längs Vänerns strand: Åmål, Säffle, Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Lidköping och Vänersborg.

Mer info om Vänern: Vänerland | Wikipedia

Vättern

Vättern är en insjö i Götaland och är Sveriges näst största sjö både till ytan (1893 km2) och till volymen (77,6 km3). Vättern är dessutom Europas sjätte största sjö. Vättern är en långsmal och djup sjö som delar Götaland i Östergötland och Västergötland. I norr och söder gränsar den även till Närke respektive Småland. Med undantag för Visingsö är Vätterns södra och centrala delar fria från öar. I norr finns en liten skärgård. Namnet "Vättern" kommer från ordet vatten.

Mer info om Vättern: Runt Vättern | Wikipedia

Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö efter Vänern och Vättern. Vattenarealen är 1 140 km², vilket bara är en femtedel av Vänerns men trots detta har de båda sjöarna ungefär lika lång strandlinje. Från öst till väst sträcker sig Mälaren omkring 120 kilometer och den beräknas innehålla 14,3 miljarder kubikmeter vatten.

Namnet Mälaren tros härstamma från det fornnordiska mælir, vilket idag tolkas som grus. I nutid återfinns mælir inom såväl norskan som isländskan och åsyftar huvudsakligen sädesslag.

Mer info om Mälaren: Runt Mälaren | Wikipedia

Hjälmaren

Hjälmaren är en grund, näringsrik slättsjö. Största djup är 22 meter, och medeldjupet är 6,1 meter. Sjön avvattnas genom Eskilstunaån till Mälaren. Genom Hjälmare kanal finns båtförbindelse med Mälaren. Den största ön i Hjälmaren är Vinön. De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster. Den största orten kring sjön är Örebro i väster. Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan kommunalt vatten.

På 1880-talet sänktes Hjälmaren genom en sjösänkning med 1,9 m, och 190 km² land torrlades. Mycket av denna yta hade dock varit våtmark och inte räknats som del av Hjälmarens vattenyta.

Mer info om Hjälmaren: Hjälmaren Runt | Wikipedia


Källa: Wikipedia
SNABBLÄNKAR