In english På svenska
Välkommen till Sveriges och Norges Kanaler

Föreningen Sveriges och Norges kanaler

Kanalerna har årligen många miljoner besökare från både när och fjärran. Föreningen vill därför verka för att kanalerna, både vattenlederna och den närmaste omgivningen, på ett bättre sätt än i dag tas tillvara ur turistiskt och kulturhistoriskt perspektiv, samt för att förstå industrialismens tillkomst och utveckling i Skandinavien.

Kanalerna har sedan 1986 haft ett samarbetsorgan för gemensamma frågor, men fann 1998 att tiden var kommen för en mera fast organisation och bildade därför Föreningen Sveriges Kanaler. 100 år efter unionsupplösningen mellan Sverige och Norge gick Sveriges nio och Norges två kanaler samman i den gemensamma föreningen Sveriges och Norges kanaler.

Faktasammanställning om kanalerna finns i foldern "Sveriges och Norges kanaler" som kan hämtas som pdf-fil.

Föreningen Sveriges kanaler arbetar bland annat med:

  • Bevarandefrågor
  • Kanalerna som kulturarv
  • Miljöfrågor
  • Gemensamma marknadsföringsinsatser
  • Turism
  • Tekniskt samarbete

Sveriges Kanaler fick förtroendet att arrangera 2005 års världskonferens för kanaler, vilken för första gången hölls i Skandinavien.

Läs mer om World Canals Conference 2005!

SNABBLÄNKAR